Slagslunde Kogræsningslaug

Kære medlemmer

Vi er nu klar til at starte salg af kødandele for 2016.

Der er bestilt 10 gode kalve, hos vores trofaste leverandør, og vi forventer at kalvene ankommer til marken omkring 1 maj.
Vi skal betale vores leverandør ved modtagelsen, så det er vigtigt at I, som er interesserede, indbetaler så hurtigt som muligt.

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at vi ikke skal betale for medlemsskab, men i stedet hæver prisen for en reservation, således at en bestilling af 1/8 kalv vil koste 1400 kr. og reservation af 1/4 kalv vil koste 2800 kr. Så reserverer man en kødandel, så er man automatisk medlem af foreningen.

http://Slagslundekoen.dk